viernes, 18 de junio de 2021

Actividades Primaria Curso 21-22

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  PRIMARIA  CURSO 2021-22

HORARIO DE 16:00 A 18:00 H

 

As actividades para o próximo curso, son as seguintes:

 

COCIÑA: Unha experiencia divertida e saudable á vez. Onde os nosos chefs prepararán multitude de receitas e tomarán conciencia das vantaxesdunha dieta equilibrada.

BAILE: Aprenderán a expresarse por medio do baile moderno, con distintas coreografías de diferentes estilos musicais.

MÚSICA: Actividade pensada para disfrutar da música, aprender xogando con ela. Tomarase un primeiro contacto co instrumento: guitarra, flauta, xilófono, batería… salpicado con teoría musical para poder executarpezassinxelas e compostas por eles..

PATINAXE: Un deporte que axuda a desenvolver o equilibrio e a harmonía corporal, a través de movementos e exercicios en diferentes estilos con coreografías (artístico), con velocidade e hóckey.

ENGLISH 1º e 2º: ten como finalidade o desenvolvemento en inglés  a través de xogos e actividades orais. Nestaactividade é recomendable asistir as dúas sesiónssemanais. Grupos de máximo 12 alumn@s

FUTBITO: Un deporte onde o nen@ aprenderá a traballar en equipo e onde establecerá relacións de cooperación para acadarobxetivoscomúns.

TAEKWONDO: iniciarse nesta disciplina deportiva, adquirindo habilidades básicas da disciplina. Manterasedous días á semana, luns e mércores de 17:00 a 18:00.

TEATRO: iniciación na expresión teatral, desenrolo da súaimaxinación, aumentar a súasensibilidade e empatía coscompañeiros, farán obras teatraisao longo do curso.

PINTURA: iniciar os nenos e nenas no mundo da pintura dende o básico ata as distintas modalidades dependendo do nivel de cada participante.

¡PONTE AO DÍA!: unhaaxuda conciliadora para o reforzo das tarefas impartidas por un profes@r titulad@. Para que os nenospoidan ampliar a suas capacidades na compresión lectora, esquemas mentales, técnicas de estudio (regrasnemotecnicas…), matematicas de maneiramaissinxela e divertida… e así  que facilitan aochegar a casa par, sea maisdoado a preparacion o seguinteexameou simplemente reforzando ese tema que máisllescusta.

BALONCESTO: Deporte de equipo onde se establecerán relacións de cooperación para acadarobxetivos común.

RINCÓN DE ARTEEnglobaremos traballos con barro, en papel, máscaras venecianas, un sinfín de manualidades nas que @s nen@spoderán dar marxe a súacreatividade.

 

 

 

 

 

 

·           As actividades comezarán dende o primeiro día de escola,

·           Mínimo6 alumnos por actividade, senón poderá suspenderse. Máximo en educativas 8  e deportivas 15 alumnos.

 

PROTOCOLO COVID:

As actividades extraescolares estarán suxeitas as normativas COVID que estean vixentes polas autoridades sanitarias no momento de inicio do curso escolar.

Xa sabemos que nun principio:

-         Os nenos terán que usar mascarilla durante a actividade

-         Os pais/nais recolleran os nenos sin entrar no recinto escolar, será entregados polos monitores na mesma porta do cole.

Toda a información respeto as actividades , normativa de actividades, como o protocolo COVId, estarán colgados e actualizados no blog do ANPA: anpaluisseoane.blogspot.com.es

 

TARIFAS

 

·           Custo actividade: 9 €/mes unha hora semanal, excepto PONTE AO DÍA

 

o   PONTE AO DÍA: 1 día/semana: 14 €,  2 días: 22 €, 3 días: 28 € e 4 días 32€.

 

·      O mes cóbrase enteiro independentemente do día de inicio ou vacacións e a baixa antes do 20 de cada mes.

·      Por protocolo COVID, non se permitirá o cambio de activade ata a finalización do trimestre.

PAGOS ACTIVIDADES  a primeira semana de cada mes

A)       PAGO EN MAN de 16:00 a 18:00 os luns na oficina do ANPA

                              

B)        INGRESO EN CONTA indicando: nome e apelidos do alumno/a ,curso, actividade e mes que se abona.     

ABANCA   ES45 2080  0088  1330 4000 0414

 

Contacto: no correo apaluisseoane@mundo-r.com ou no tfno. do Anpa 656 995 518 Visita o noso blog para obtermáis información  anpaluisseoane.blogspot.com.es

 

Coloca nestecadro as actividades elixidas (copia para os pais)

HORA

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

16:00-17:00

 

 

 

 

17:00-18:00

 

 

 

 

 

Colabora Concello de Oleiros

No hay comentarios:

Publicar un comentario