viernes, 25 de noviembre de 2016

BECAS COMEDOR CONCELLO DE OLEIROS CURSO 2016-2017

BECAS COMEDOR CONCELLO DE OLEIROS CURSO 2016-17
Estimadas familias está en prazo a solicitude de Beca para comedor escolar do Concello de Oleiros ata o 16 de decembro. Podedes consultar as bases na páx web do Concello- Educación ou pedirlle a solicitude e bases a Manuel no comedor. Máis información no tfno: 656 99 55 18

ENLACE A SOLICITUDE

ENLACE ÁS BASES 

Maianca, 24 de novembro de 2016
Atentamente, a Directiva da ANPA

domingo, 13 de noviembre de 2016

Resumo da Acta do 14 de novembro de 2016Asamblea Xeral  Extraordinaria do 14/11/2016
Hora: 17:30 1ª convoatoria e 18:00 h 2ª convocatoria no comedor do centro. Nº de asistentes: 8 pais

Agradecemento pola asistencia e presentación da directiva.
1.    Lectura da acta anterior e aprobación da mesma por unanimidade.
2.    Previsión do estado de contas:
Socios do ANPA 275 frente aos 262 do ano anterior. Ingresos da cuota de socios e seguro 7.000 €
Gasto do seguro: 2.154 €, nen@s asegurados 293
Comedor 143 nen@s (55 de infantil e 88 de primaria)
Madrugadores: 18 nen@s
Actividades: 151 nen@s. Ingresos:sobre 3.400 € mensuais.Totais curso aproximados: 32.218 € Gastos de Move 45.000 €/curso. Gastos ábaco:6.265 € /curso. Total aprox.: 51.000 €
Teléfono: 270 €/ano
Federación de ANPAS 100 €
3.    Actividades extraescolares
Unha nai propón que as actividades máis demandadas se fagan a primeira hora. Dende o ANPA explícase que ás veces unhas actividades dan máis resultado que outras (intentarase poñer teatro e non saíra e este curso hai lista de espera), temos que combinar os espacios que temos e  coordinar aos monitores para que lles compense vir 2 horas, non é unha tarefa sinxela.
4.    Comedor escolar
Reorganización do espacio para que colleran todos os comensais. Bancos en vez de sillas.
Comedor social: temos 11 nen@s, encárgase o Concello de costearlles o comedor previo informe de S. Sociais.
Subvencións: tres tipos
·         S. Sociais (Concello): subvencionan ao alumnado previo informe depende dos ingresos da familia e é a familia quen a solicita.
·         Educación (Concello): informarase cando saia a través do alumnado de comedor, depende dos ingresos da familia e é a familia quen a solicita.
·         Xunta: solicitada polo ANPA, repártese entre todos os comensais a final de curso segundo os menús servidos. Cada ano subvencionan menos e son máis comensais polo que toca a menos.
5.    Fotos: proponse facelo a través das empresas que aínda que deixan un beneficio ao ANPA a directiva non estamos dacordo porque nos parece excesivo o precio pola reportaxe pero queremos que os asistentes voten esa opción. O resultado da votación é 0. Intentaremos que as siga facendo Suso (pai  e membro da directiva que as realiza desinteresadamente) ou se hai outra proposta pois tamén será valorada. Unha nai propón que a poida facer un alumno en prácticas e darlle o beneficio que o ANPA poida sacar desas fotos de grupo.
6.    Axuda ao alumnado de sexto: recibirán 50 € o alumnado que leve como soci@ 4 anos, a excepción dos que se incorporaran máis tarde que se prorrateará a axuda.
Se hai alumnado con poucos recursos tamén se lles axudará pero imos pedirlles que colaboren nas festas que se organicen no cole.
Preguntamos que lles pareceu aos pais/nais ter que elixir o destino da excursión. A resposta é que non lles pareceu nin ben nin mal.
7.    Conta bancaria: Falase das distintas opcións que nos ofreceron en La Caixa, Sabadell e Abanca. Lévase a votación e deciden que sexamos a directiva quenes escollamos xa que somos quenes xestionamos e as que temos que ir ao banco. Decidimos seguir con Abanca aínda que non é o que ten as mellores condicións pero si a que está máis cerca e  eso facilitanos as xestións.
8.    Convivencias, talleres e festas: vemos boa disposición por parte do centro. No Samaín celebrárono pola mañá e fixeron xogos, parte da directiva axudou pola mañá e aportamos auga que foi o que nos pediron dende o centro. Realizaremos pola tarde as festas que o centro non realice. No último consello escolar había boa disposición a facer o entroido un día pola tarde todos xuntos, se non fose así xa lles dixemos que o faríamos independente (non coa temática proposta polo centro)
Convivencias: faremos a festa fin de curso e excursión en familia coma estes dous últimos anos. Retomaremos as saídas aos museos.l
Solicitamos colaboración para facer talleres e para participar na directiva xa que para o ano a intención é que a vaian collendo outras persoas.
9.    Rogos e preguntas:
a.    Consello escolar: explicamos a importancia da  participación dos pais e nais no Consello escolar e que dende o centro nos piden máis participación. Anótase Miguel Rubio
b.    Libros e xoguetes: mandarase unha circular solicitando libros e xoguetes en bo estado para os recreos no comedor, para infantil e a biblioteca proposta feita polos mestres do centro.
c.    Proposta de facer swaap: trátase dun intercambio de roupa e calzado a través de vales. Facelo en festas ou un día en concreto. A cada prenda se lle da un valor simbólico e canxéase por outra prenda co mesmo valor simbólico.
d.    Ofrécese unha nai voluntaria para axudar  puntualmente pintando, barnizando…
e.    Preguna unha nai se se fan charlas sobre bulling. Contestamos que si, daraa a Garda Civil no segundo trimestre. As familias será un día pola tarde  e ao alumnado de cursos superiores dase en horario escolar.

Sen máis asuntos que tratar levántase a sesión  ás 19:20 horas.

A Presidenta                                                A Secretaria


Penélope Naveira                                         Beatriz  Vázquez