miércoles, 10 de enero de 2018

Subvención concedida polo Concello de Oleiros ao ANPA do CEIP Luis Seoane

O Concello de Oleiros resolveu na Xunta de Goberno Local do 28 de decembro pasado conceder a seguinte subvención para actividades extraescolares: