jueves, 8 de septiembre de 2016

Acta da reunión celebrada o 30 de xuño de 2016Asamblea Xeral  Extraordinaria do 30/06/2016
Hora: 18:30 1ª convocatoria e 19:00 h 2ª convocatoria no comedor do centro. Nº de asistentes: 38

·         Lectura da acta anterior e aprobación da mesma por unanimidade.

·         Insistese no lema: o ANPA somos todos e que estamos voluntariamente e desinteresadamente. Proponse que os fillos da directiva o día que están no cole non paguen as actividades, é aprobada por maioría.

·         Que fixemos?:
o   Fotos realizadas por un pai voluntaria e desinteresadamente. Este ano fíxose unha a maiores divertida, excepto en Infantil porque era moi complicado.
o   Festas e excursións tanto no cole como a de final de curso á Casa do Queixo e  a dos inchables que nos regalou Move. Houbo que suspender as de senderismo polo mal tempo.
o   Talleres en familia: gracias ás familias que o fixeron posible.

·         Contas
o   Gastos: 55.512,14 €
o   Ingresos: 57.419,55 €. Destes ingresos dos pais foron 33.105,00€ e 24.314,55 da sub. do Concello
o   As festas realizadas durante o curso e as saídas supuxeron unha merma de 1.644,74 € nas arcas do ANPA
o   Expoñense o resto dos gastos nunha diapositiva: seguro anual, talleres, material, federación ANPA, excursión sexto….
o   Unha nai propón cambio de banco debido aos gastos que nos ocasiona Abanca. Quedamos en miralo.

·         Subvencións:
o   Recibida xa a do Concello por un total de 24.314,55 €
o   Pendente de cobrar a sub. da Deputación dos ordenadores onde so dou para mercar dous porque non chega a 1000 € o concedido. Este ano pediuse para diverso material para actividades deportivas.
o   No próximo ano o Concello vai cambiar o modelo de axudas de comedor ás familias máis desfavorecidas e polo tanto desaparece o convenio onde o ANPA se facía cargo dun 33%.

·         Actividades ANPA 2014-15:
o   Move seguiremos para o próximo curso porque estamos contentos tanto nós coma os pais. Levarán a actividade de inglés para o próximo curso.
o   Central Park: fálase das diferencias coa academia e os motivos polos que decidimos prescindir dos seus servicios entre eles falta de interés, de participación nas festas e no fin de curso. Lemos a carta enviada ás familias por parte da empresa sen autorización nosa.
o   Ábaco: están pagando 49 € na academia, no cole subvencionaselles 9€ por alumn@ (pagan 30 primaira e 20 infantil). 2 votos que quede como está; sub. 5 € 7 votos, non sub. 13 e dúas abstencións. Participacións:
§  Proponse pagar un porcentaxe en todas as actividades.
§  É unha decisión de cada pai/nai e polo tanto o ANPA non ten que subvecionar a actividade.
§  Non é viable o da porcentaxe, hai moitas variables.
§  Invertir en algo que beneficie a todos os alumnos, non so aos de ábaco.
§  Valoralo o ANPA
§  Subvencionar a cada neno.
§  O ano pasado en xuño o 2º irmá non pagaba este ano favoreceuse a  cada alumno en 3€ por actividade, independentemente tivese irmáns ou non.
o   Jardanay: seguimos para o ano porque familias e nós estamos contentos. Cambiaronse cousas durante o curso.


·         Blog: agradecemento a Miguel, pai do centro que colabora desinteresadamente, que se encarga de todo este tema, crear o blog, subir documentos, circulares…

·         Banco de libros: unha mamá di que os libros de sexto están descatalogados. Explícase que están descatalogados porque en previsión da derogación da LOMCE non se cambiaron ese ano e agora a Xunta non lle autoriza ao centro a cambialos.

·         Biblioteca: fíxose unha reforma e mellorouse a biblioteca do centro gracias a unha familia que se encargou de levar o proxecto a diante. Estase pendente dun mural que vai realizar outra nai. Agradecemos suxerencias.

·         Grupos de traballo: animamós á xente a que participe en festas ou temas puntuais.


·         Subvención Comedor Xunta
o   Corresponde este ano 0,49€/prato servido. Repartese o cheque aos presentes ao final da reunión, o resto recolleranos en setembro.

·         Rogos e preguntas:
o   Insisten no cambio de entidade bancaria.
o   Infórmase do cambio de dirección e que comezaremos con eles dende 0, sobre todo co tema das festas.
o   Este ano faranse as visitas aos museos, que foi un tema que quedou pendente.
o   O Concello ofrécenos un cambio de grupos nas Piscinas ante unha suxerencia do ANPA pero non nos convence o que nos proponen porque van de 2 en dous anos.

Sen máis asuntos que tratar levántase a sesión ás 19:50 horas

A Presidenta                                                 A SecretariaPenélope Naveira                                           Beatriz  Vázquez

No hay comentarios:

Publicar un comentario